Medlemskab


Som medlem af Search Danmark bliver du en del af Danmarks ambitiøse Search & Selection samt Executive Search virksomheder, der ud fra fælles etiske retningslinjer og en autorisationsordning sikrer, at kunder til rekruttering får ydelser af høj kvalitet baseret på vedtagne branchestandarter.

Search Danmark tilbyder to typer medlemskaber:

  • Direkte medlemskab
  • Associeret medlemskab

 

Ved et direkte medlemskab har du adgang til samtlige af brancheforeningens ydelser. Derudover kan der tegnes medlemskab af Dansk Erhverv, som oveni giver dig adgang til samtlige af Dansk Erhvervs ydelser. 

Foreningen kan desuden optage virksomheder som associerede medlemmer, som ønsker tilknytning til branchen. Som associeret medlem er der ikke stemmeret, og der kan der være ekstra betaling til enkelte ydelser.

Hent vores profilfolder her

For yderligere information om medlemskab, fordele og kontingent kontakt sekretariatschef Daniel Møller Jensen på kontakt@searchdanmark.org.